Miljørådet - Alt det udenfor

Det er Miljørådet, der tager beslutninger om hvordan vores område skal se ud. Miljørådets overordnet formål er at bidrage til at udeområderne løbende bliver renoveret - at de fremstår flotte og brugbare. Rådet arbejder blandt andet med projekter som lege-/opholdsarealer, boldgårde og parkeringspladser, beplantning og lignende.

Miljørådets hovedopgaver:

  • At fremme og koordinere beboernes lyst til at deltage i miljø- og forbedringsprojekter i deres egne nærområder
  • At mindske hærværk og fremme beboernes ansvar og glæde over deres egne nærmiljøer
  • At fremme økologisk og miljøvenlig tankegang og adfærd blandt beboerne og den lokale drift gennem information, oplysning og kampagner at fremme besparelser og genbrug i forhold til renovation, el, og vand
  • At fremme beboerdemokratiet og beboernes deltagelse heri


Ude i venstre menuen kan du se hvem der sidder i Miljørådet.


Vil du være med
Miljørådet er et beboervalgt råd, og valg til Miljørådet sker på det ordinære afdelingsmøde i efteråret eller på ekstraordinære afdelingsmøder såfremt der er behov for det. Alle over 18 år og med fast bopæl i afdelingen kan stille op til Miljørådet. Så længe man sidder i Miljørådet har man pligt til at bo i et lejemål i boligafdelingen Avedøre Stationsby Syd.

Hvor bor vi
Bymuren 105, 1. th.
2650 Hvidovre.

Forslag, ris og ros kan afleveres skriftligt i postkassen til Miljørådet.